Specialisté na plechotvářecí stroje
20 let tradice

telPomůžeme Vám: volejte +420 283 922 441 formetal@formetal.cz

Hlavní strana / Stroje na zpracování plechu / Častá chyba při ohýbání plechů

Častá chyba při ohýbání plechů

V praxi se opakovaně setkáváme s chybou obsluhy ohraňovacích lisů, která vede k poškození lisovacích nástrojů. Rád bych na ní v tomto článku znovu upozornil, protože vede ke zbytečným finančním ztrátám a ke zpoždění produkce.

Přetížený lisovník po chybě obsluhy ohraňovacího lisu

Poškozený lisovník

Každý lisovací nástroj má určitou maximální kapacitu, vyjádřenou v jednotkách tuny/metr [t/m]. Obvykle je uvedena na boku nástroje. Pokud máme například nástroj s max. kapacitou 80 t/m, můžeme jej zatížit 80 tunami skutečně pouze v délce 1 m, nikoli v délce kratší! Ukažme si to na konkrétním příkladu:

Max. kapacita nástroje 80 t/m
Šířka ohýbaného plechu 200 mm

Můžeme aplikovat maximální zatížení (80/1000) x 200 = 16 t. Nikoli tedy zatížení vyšší, např. 80 t/m, které je vyznačeno na boku nástroje, protože rozhodující je činná plocha nástroje (šířka ohýbaného plechu).
Jednoduché pravidlo: Nástroj s maximálním zatížením 80 t/m může být zatížen max. 0,8 t/cm.

Poškozený lisovník ohraňovacího lisu

Takovéto poškození nelze úspěšně reklamovat, jedná se o chybu obsluhy

Někteří namítnou, že by ohraňovací lis měl být přeci před překročením kapacity chráněn. Ano, je. CNC systém automaticky kontroluje kapacitu nástroje a v případě jejího překročení ohyb nepovolí. Ovšem předpokladem je korektní zadání parametrů nástroje a ohýbaného výrobku.

Typicky dochází k například následující situaci:
Obsluha si na ohraňovacím lisu AD-S 30175 (3050 mm / 175 t) naprogramuje naohýbání výrobku z běžného plechu tl. 10 mm s šířkou ohybu 400 mm. Ohýbá se bez problémů. Vyvstane potřeba ohnout tl. 20 mm v délce 200 mm. Na to je potřeba stejná lisovací síla, nemusím nic přestavovat, plech do lisu vložím o ohnu. Dojde ovšem k poškození nástroje, protože se překročí jeho maximální zatížitelnost. Systém ohyb umožní, protože nemá jak poznat, že ohýbáme něco jiného, než jsme zadali.

Pozor – poškození nástroje nemusí být vždy na první pohled viditelné, přesto však může mít negativní vliv na výsledek ohýbání. K poškození nástroje jeho přetížením také nemusí dojít ihned.

Líbil se vám článek? Další vám zašleme.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Proč stroje od nás?

Věděli jste, že nás najdete na sociálních sítích?

Přejít na Youtube Přejít na Facebook