FORMETAL získal certifikaci IPG

FORMETAL získal certifikaci pro vláknové lasery od IPG.  

Řadu zájemců o koupi fiber laseru pro kovovýrobu zajímají nejen provozní parametry, výrobní náklady a cena vláknového laseru, ale zejména jak bude fungovat v praxi.  Zcela zásadní význam pro volbu dodavatele laseru má dnes kvalifikované poradenství a servis. FORMETAL se proto pravidelně zúčastňuje řady školení pořádanými výrobci strojů v zahraničí. Na základě získaných vědomostí obdrží specialisté příslušnou certifikaci.

FORMETAL získal Certifikáty pro vláknové lasery od IPG LASER
Certifikáty pro vláknové lasery od IPG

Účinné zvládnutí překotně se vyvíjející technologie laserového pálení plechů předpokládá neustálé vzdělávání technických pracovníků a tvoří důležitou součást firemního know-how. Začátkem března 2019 získali naši technici  příslušnou certifikaci, opravňující je k některým servisním úkonům,  přímo od výrobce laserových generátorů, německé společnosti IPG. Díky tomu není v některých případech třeba čekat na příjezd technika IPG, což kromě úspory času znamená i nižší náklady pro naše zákazníky.

Školicí místnost je vybavena rezonátorem pro fiber laser
Specializovaná učebna pro teoretickou i praktickou část školení je vybavena rezonátorem pro fiber laser

“V minulosti už jsme absolvovali školení u výrobce laserových hlav Precitec, dodavatelů laserových softwarů LANTEK a METALIX a samozřejmě i u výrobce fiber laserů společnosti DURMAZLAR. Kromě nových poznatků a znalostí jsme pořídili Clean box pro opravy a čištění laserových hlav a významně jsme investovali do skladu náhradních dílů. Mimo jiné  máme k dispozici i náhradní laserové hlavy,” komentuje získání nového certifikátu Ing. Petr Čejka, jednatel FORMETAL, s.r.o.