Ohlédnutí za rokem 2017

Řadě průmyslových odvětví se v roce 2017 dařilo a podniky investovaly. Do lidí, do moderních technologií i do obnovy strojového parku. Jak se tento fakt promítnul do obchodních výsledků společnosti FORMETAL s.r.o. jsme se zeptali pana Karla Buralta, jednatele firmy.

„Abychom mohli objektivně zhodnotit současný stav na konci roku, musíme se vrátit nejprve do roku 2016 a možná ještě o pár měsíců zpět. Období bylo charakteristické končícími investičními pobídkami, což do celého oboru tváření plechů vneslo útlum investic a firmy v obnově strojového parku spíše stagnovaly. To se promítlo v plné míře i u nás. Rok 2017 již znamenal návrat k investicím. Ti, kteří chtěli investovat do nákupu plechotvářecích strojů čerpáním dotačních titulů z EU se v roce 2017 dozvěděli, zda je to reálné a využili toho. Ti, kteří neuspěli, se ale rozhodli také investovat. Uvolnili vlastní finanční zdroje, které byly z důvodu očekávání možné pomoci z EU přibržděny. Zlomový moment nastal v květnu a červnu 2017, kdy naše prodeje začaly razantně stoupat.“

Buďme konkrétní, které technologie a stroje patřily u FORMETALU k nejžádanějším?

„V roce 2017 jsme si stanovili ambiciózní cíl – zvednout oproti roku 2016 prodeje plechotvářecích strojů obecně o 100 %. Mezi signály, že to dokážeme, patřily prodeje vláknových laserů již v roce 2016. Ostatně tato sofistikovaná zařízení společně s ohraňovacími lisy se na plánovaném a hlavně dosaženém výsledku, podílela největší měrou.“

Říkáte, že boom v prodejích nastal v polovině roku, co se dělo ve FORMETALU od ledna do května?

„Dominovaly organizační změny, přebudovalo se prodejní a servisní zázemí s cílem významně zlepšit péči o stávající i budoucí zákazníky. Jednou z důležitých akcí byl i „Den otevřených dveří„ v našem areálu v Měšicích. S účastí i vznikajícími obchodními potenciály z tohoto setkání jsme velmi spokojeni. Je to další linie komunikace se zákazníky, ve které budeme nadále pokračovat. Již nyní připravujeme stejnou akci na květen 2018.“

Co pro firmu FORMETAL znamenaly odborné veletrhy a výstavy? Čeho jste se zúčastnili a co to přineslo?

„Z tuzemských veletrhů je pro nás vrcholem roku již tradičně MSV v Brně. Představili jsme jak tradiční sortiment strojů pro tváření plechu, tak i zajímavé novinky. Brněnský veletrh nebyl ale jedinou akcí tohoto druhu. Svým zákazníkům jsme nabídli možnost zúčastnit se veletrhu BURSA v Turecku. Ti, kteří nabídku využili, se tak mohli seznámit i s ultramoderním výrobním zázemím našeho hlavního obchodního partnera – výrobní firmy DURMAZLAR. Pro mnohé to bylo velmi inspirativní a znamenalo to i pozitivní změnu vnímání tohoto tureckého výrobce strojů. Z obou akcí vznikla řada zajímavých konkrétních poptávek, které budeme zpracovávat ještě s přesahem do roku 2018.“

Mění se požadavky zákazníků na stroje a technologie v oboru tvářecí techniky?

„Obecně lze říci, že ano. Projevuje se to zejména v poptávkách strojů tak říkajíc na míru potřebám konkrétních firem. Vzrůstá i zájem o méně tradiční technická řešení – třeba o kovotlačitelské soustruhy a další stroje a technologie tváření plechů. Zaznamenáváme také volání po vyšších stupních automatizace a roste poptávka po kompletních výrobních linkách na zpracování plechu. S tím jde ruku v ruce robotizace, například požadavek na automatické zakládání materiálů. Posun k moderním technologiím je ale také v požadavcích na lemovací a obrubovací stroje. FORMETAL je připraven i na roli systémového integrátora a budeme poskytovat stále vyšší přidanou hodnotu k prodávaným strojům. “

Rok 2017 ve fotografiích

Karel Buralt prezentuje univerzální profilové nůžky s děrováním Ironworker

Karel Buralt prezentuje univerzální profilové nůžky s děrováním Ironworker

Zákazníci z ČR v expedičním oddělení Durmazlaru

Zákazníci z ČR v expedičním oddělení Durmazlaru

Zakružovačka plechu DAVI PROMAU na MSV Brno 2017

Zakružovačka plechu DAVI PROMAU na MSV Brno 2017