Osy ohraňovacích lisů

Při prvním setkání s ohraňovacími lisy je dobré vyznat se v jejich osách. Vysvětluje je následující obrázek.

Osy ohraňovacích lisů
Osy ohraňovacích lisů

Osy Y1 a Y2 se týkají pohybu beranu, ostatní zadního dorazu. Synchronizace pohybu beranu ohraňovacího lisu (osy Y1-Y2) je pro přesné ohýbání velmi důležitá, protože odchylka 0,05 mm může na třímetrovém ohraňovacím lisu způsobit nepřesnost ohýbání až 20.

V současnosti se používá téměř výhradně elektronická synchronizace pohybu beranu, jednodušší synchronizace torzní tyčí je méně přesná a navíc se zhoršuje opotřebením. Na ohraňovacích lisech Durmazlar jí proto již poměrně dlouho vůbec nepoužíváme. Naše ohraňovací lisy s elektronickou synchronizací mají průběžné odměřování přesnosti na 0,01 mm.

Ve výrobní praxi výsledky ohýbání velmi závisí i na stavu beranu lisu, upínek, nástrojů a správném seřízení celé sestavy. Tyto položky totiž mohou způsobovat odchylky, které pak mají na přesnost ohýbání zásadní vliv. Doporučovaným řešením je pravidelná kontrola a seřízení ohraňovacího lisu odbornou firmou, v závislosti na využití stroje alespoň jednou ročně.

Ve druhé části obrázku je zadní doraz s šesti řízenými osami. Toto uspořádání je ovšem potřeba pouze pro poměrně specifickou výrobu, pro většinu uživatelů jsou dostatečné CNC řízené osy X a R. Případně i osy Z1 a Z2, které se ale dají často úspěšně nahradit podstatně levnějšími dodatečnými palci zadního dorazu. Vhodné uspořádání Vám doporučí odborná firma na základě výkresů Vašich výrobků.

Dalším důležitým činitelem přesnosti ohýbání na ohraňovacích lisech je bombírování, kterému se budu věnovat v příštím článku.