Specialisté na plechotvářecí stroje
20 let tradice

telPomůžeme Vám: volejte +420 283 922 441 formetal@formetal.cz

Hlavní strana / Stroje na zpracování plechu / Pálení plechů volá po automatizaci

Pálení plechů volá po automatizaci

Ještě před pár lety se v kontextu s pálením kovových materiálů hovořilo především o samostatném řízení jednotlivých strojů. Dnes je na pořadu dne již vyšší stupeň automatizace výroby. V praxi to znamená přechod od jednoduché diagnostiky stroje za provozu spojené s odesláním základních dat v příslušných formátech k dalšímu zpracování. Oproti tomu pokročilou diagnostiku představuje kontinuální sledování sofistikovaných technických parametrů, dat o době pálení, aktuální spotřebě laseru, opotřebovanosti komponent apod.

Cloudové řešení
Obecně představuje komunikační platformu, která umožňuje sledovat parametry na různých zařízeních v reálném čase prakticky odkudkoliv. Lze škálovat jaké parametry a komu budou přístupné. Namátkou ekonoma podniku bude zajímat spotřeba laseru za určité období, produktivita stroje, operátora laseru diagnostika a možnost aktuální korekce řídicího programu pro pálení.

Kudy mohou data proudit
Přes podnikovou informační síť, přes internet i přes mobilní komunikační platformy. Data v tomto případě není nutné omezovat pouze na číselné či slovní informace. Datový tok může představovat i video v reálném čase, pokud je laser osazen adekvátními kamerami. Číselné údaje pak doplňuje vizuální informace srozumitelná více lidem.

Co je Durma Cloud

DurmaCloud zajišťuje dostupnost a sledovatelnost strojů. Uchovává údaje o stroji a umožňuje opětovné použití těchto dat. Jeho autoři v tureckém DURMZLARU nejprve shromažďovali a analyzovali potřeby zákazníků. Jaká data a v jaké formě využívají, jak si představují pokročilou diagnostiku, a jak vnímají posun k automatizaci výroby. Podle toho pak uzpůsobili cloudovou platformu tak, aby byla uživatelsky co nejpřátelštější. Celkové pojetí bylo doplněno o zobrazovací možnosti chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.

Výhody Durma Cloud z pohledu uživatele

  • Můžeme sledovat aktuální stav stroje – tedy základní a pokročilá diagnostika laseru
  • Obsluha může opustit stroj, pokud je program příliš dlouhý – produktivita výroby, operátor se může věnovat dalším strojům
Zobrazení panelu nástrojů v prostředí Durma Cloud

Zobrazení panelu nástrojů v prostředí Durma Cloud

  • Může být nahlášeno vypálení dílů – opět produktivita výroby
  • Lze provést orientační kalkulaci nákladů – tady je potřeba vzít v potaz jak dlouho je Durma Cloud nasazen v konkrétních podmínkách. Čím více dat k vyhodnocení, tím přesnější bude prognóza nákladů. Absolutní dobu pro sledování dat stanovit nelze, stroj či stroje jsou provozovány různě. Výstupem z Durma Cloudu zpravidla bývá číselná tabulka ve formátu MS Excell, data ale mohou mít i grafickou podobu. Například Panel ve formě tachometru je zajímavou eventualitou (viz obrázek výše).
Durma Cloud časové reporty

Durma Cloud časové reporty

  • Může se sledovat spotřeba stroje – tato možnost má hodně společného s předchozím bodem. Pro příklad volme deklarovanou a skutečnou spotřebu auta. Výrobce deklaruje nižší, reálná je mnohdy o dost výše. U laserů má na spotřebu elektrické energie vliv celá řada parametrů. Deklarovaná spotřeba je vyšší, skutečná až o třetinu nebo třeba polovinu nižší.
  • Lze sledovat dobu pálení, pohotovostní dobu a kalkulovat produktivitu stroje – vlastně není co dodat
  • Sledovat a kontrolovat lze chybová hlášení a důvody chyb – operativní parametry pro obsluhu stroje. Korekce se provádějí v naprosté většině přímo u laseru, existuje však samozřejmě možnost korigovat i na dálku přes vzdálenou správu. Mohou pomoci kamery, důležitou roli hraje zkušenost operátora laseru.
Durma Cloud zasílání programů

Durma Cloud zasílání programů

Pro bližší informace kontaktujte Martina Svobodu svoboda@formetal.cz

Líbil se vám článek? Další vám zašleme.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Proč stroje od nás?

Věděli jste, že nás najdete na youtube?

Přejít na Youtube