Pálení plechů volá po automatizaci

Ještě před pár lety se v kontextu s pálením kovových materiálů hovořilo především o samostatném řízení jednotlivých strojů. Dnes je na pořadu dne již vyšší stupeň automatizace výroby. V praxi to znamená přechod od jednoduché diagnostiky stroje za provozu spojené s odesláním základních dat v příslušných formátech k dalšímu zpracování. Oproti tomu pokročilou diagnostiku představuje kontinuální sledování sofistikovaných technických parametrů, dat o době pálení, aktuální spotřebě laseru, opotřebovanosti komponent apod.

Cloudové řešení
Obecně představuje komunikační platformu, která umožňuje sledovat parametry na různých zařízeních v reálném čase prakticky odkudkoliv. Lze škálovat jaké parametry a komu budou přístupné. Namátkou ekonoma podniku bude zajímat spotřeba laseru za určité období, produktivita stroje, operátora laseru diagnostika a možnost aktuální korekce řídicího programu pro pálení.

Kudy mohou data proudit
Přes podnikovou informační síť, přes internet i přes mobilní komunikační platformy. Data v tomto případě není nutné omezovat pouze na číselné či slovní informace. Datový tok může představovat i video v reálném čase, pokud je laser osazen adekvátními kamerami. Číselné údaje pak doplňuje vizuální informace srozumitelná více lidem.

Co je Durma Cloud

Základní schéma cloudového prostředí pro lasery DURMA
Základní schéma cloudového prostředí pro lasery DURMA

DurmaCloud zajišťuje dostupnost a sledovatelnost strojů. Uchovává údaje o stroji a umožňuje opětovné použití těchto dat. Jeho autoři v tureckém DURMZLARU nejprve shromažďovali a analyzovali potřeby zákazníků. Jaká data a v jaké formě využívají, jak si představují pokročilou diagnostiku, a jak vnímají posun k automatizaci výroby. Podle toho pak uzpůsobili cloudovou platformu tak, aby byla uživatelsky co nejpřátelštější. Celkové pojetí bylo doplněno o zobrazovací možnosti chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.

Výhody Durma Cloud z pohledu uživatele

  • Můžeme sledovat aktuální stav stroje – tedy základní a pokročilá diagnostika laseru
  • Obsluha může opustit stroj, pokud je program příliš dlouhý – produktivita výroby, operátor se může věnovat dalším strojům
Zobrazení panelu nástrojů v prostředí Durma Cloud
Zobrazení panelu nástrojů v prostředí Durma Cloud
  • Může být nahlášeno vypálení dílů – opět produktivita výroby
  • Lze provést orientační kalkulaci nákladů – tady je potřeba vzít v potaz jak dlouho je Durma Cloud nasazen v konkrétních podmínkách. Čím více dat k vyhodnocení, tím přesnější bude prognóza nákladů. Absolutní dobu pro sledování dat stanovit nelze, stroj či stroje jsou provozovány různě. Výstupem z Durma Cloudu zpravidla bývá číselná tabulka ve formátu MS Excell, data ale mohou mít i grafickou podobu. Například Panel ve formě tachometru je zajímavou eventualitou (viz obrázek výše).
Durma Cloud časové reporty
Durma Cloud časové reporty
  • Může se sledovat spotřeba stroje – tato možnost má hodně společného s předchozím bodem. Pro příklad volme deklarovanou a skutečnou spotřebu auta. Výrobce deklaruje nižší, reálná je mnohdy o dost výše. U laserů má na spotřebu elektrické energie vliv celá řada parametrů. Deklarovaná spotřeba je vyšší, skutečná až o třetinu nebo třeba polovinu nižší.
  • Lze sledovat dobu pálení, pohotovostní dobu a kalkulovat produktivitu stroje – vlastně není co dodat
  • Sledovat a kontrolovat lze chybová hlášení a důvody chyb – operativní parametry pro obsluhu stroje. Korekce se provádějí v naprosté většině přímo u laseru, existuje však samozřejmě možnost korigovat i na dálku přes vzdálenou správu. Mohou pomoci kamery, důležitou roli hraje zkušenost operátora laseru.
Durma Cloud zasílání programů
Durma Cloud zasílání programů

Pro bližší informace kontaktujte Martina Svobodu svoboda@formetal.cz