Typy a životnost brusných kotoučů pro odjehlovací stroje MADORA

Spotřební materiál pro odjehlovací stroje Madora má rozdílnou délku životnosti. Váš stroj může být osazen různými konfiguracemi kotoučů pro dosažení optimálních výsledků opracování povrchu. Rádi vám poradíme, jaký stroj je pro provádění konkrétních úkolů nejlepší. Mezi základní typy nástrojů patří 5 sad kotoučů, jejichž využití si dále popíšeme.

Jako první si představíme obíjecí kotouč pro agresivní začištění výpalků. Skládá se z talíře nástroje a pružných pryžových bloků, na kterých jsou umístěny ocelové piny. Nástroj se nastavuje na výšku výpalků a svojí rotací postupně obíjí nejhrubší strusku a natečený materiál. Jedná se o velmi odolný nástroj a jeho typická životnost je několik let. Při náhodném poškození nástroje lze vyměnit jednotlivé piny za nové. Je ideální pro odstraňování otřepů po pálení kyslíkem nebo plazmou.

Tlustý začišťovací kotouč s brusným papírem je vhodný pro dobrušování povrchu dílů po obíjecím procesu. Životnost nástroje je v závislosti na intenzitě využití odhadována na půl roku. Opotřebování nástroje se koriguje korekcí nástroje a lze jej zbrousit až na výšku cca 3mm, kdy je při tom stále plně funkční.

Jemný zalešťovací kotouč se skládá ze dvou nezávislých kruhových polí. Jeho úkolem je jemné doleštění dílů. Životnost nástroje je zhruba tři měsíce opět v závislosti na četnosti použití.

Úkolem rádiusového nástroje je vytvoření rádiusu R1,5 až R2,0 na všech hranách opracovávaného dílu. Nástroj se spouští 3-5mm pod horní hranu obráběné plochy a svými lamelami postupně vytváří na součástce zaoblení. Životnost nástroje je udávána zhruba dva měsíce a je značně závislá na velikosti sražení hran. Nástroj je schopen vytvořit maximální rádius R2.

Kotouč obsahující drátěné kartáče slouží k odstranění oxidů, vzniklých při laserovém řezání, z bočních hran součástek. Spouští se do hloubky dvou třetin součástky a je zapotřebí oboustranný proces, aby byla hrana součástky od oxidů zcela zbavena. Životnost nástroje se udává jeden rok. Zajímavostí je, že čím více se nástroj používá, tím lépe pracuje vzhledem k rozcuchání jeho drátěných svazků.

Pro nabídku na míru Vašim potřebám kontaktujte naše obchodní oddělení.

Více informací o odjehlovacích strojích MADORA naleznete zde.