Videonávody k software pro ohraňování DBEND

K našim ohraňovacím lisům Durma nabízíme CAD/CAM software DBEND, vycházející z výborného izraelského software Metalix MBend.  Ten můžeme exkluzivně nabídnout i pro ohraňovací lisy většiny ostatních výrobců.

DBEND a MBEND nejsou pro každého nutně potřebné, mnoho uživatelů si pohodlně vystačí s offline verzemi CNC řízení strojů, které jsou součástí dodávky každého našeho ohraňovacího lisu. Ovšem v případě složitějších ohybů a vyšších výrobních nároků jsou zejména pro samostatné technology velmi účinným nástrojem přípravy výroby. Velkou výhodou je mimo jiné transfer výkresů z SolidWorks, Solid Edge a Invertor. Výhody DBEND a MBEND se násobí v případě současného používání spolupracujícího softwaru pro lasery a vysekávací centra Metalix cncKad.

Jsme si vědomi, že zvládnutí nového softwaru není i přes uživatelskou přívětivost DBEND a MBEND a nabízená školení úplně jednoduché, pročítání manuálů nebývá příliš populární, přicházejí noví zaměstnanci a občas se něco z paměti vytratí. Připravili jsme proto pro Vás sérii videonávodů, které by Vám měly používání DBEND a MBEND výrazně usnadnit. Pevně v to věříme.

 

DBEND 1- Kreslení výrobku – profil mód

Návod na kreslení nového výrobku.

DBEND 2 – konstrukční mód

Kreslení a úpravy výrobků, zejména přidání stran, výřezů, otvorů apod.

DBEND 3 – Nový díl – knihovna profilů – Template

Kreslení výrobku – práce se šablonami.

DBEND 4 – Import DXF a DWG souborů

Import a třídění DWG a DXF souborů, ohybové linie.

DBEND 5 – Simulace – Zvolení nastrojů

Výběr vhodných nástrojů. Lze vybírat z nástrojů všech výrobců, nebo pouze z nástrojů, které jsou k dispozici. Použití filtru, reset výběru, tolerance řešení, automatický a ruční režim, vyloučení ohybu, rozložení poloměru.

DBEND 6 – Simulace – Sekvence

Nastavení pořadí a parametrů ohybů. Nastavení pravidel sekvencování, např. aby se vertikálně neobracel těžký plech apod

DBEND 7 – Simulace – záložka Simulace

Nastavení parametrů nástrojů a zadního dorazu – pokud nevyhovuje navržené systémové řešení. Kolizní kontrola.

DBEND 8 – Simulace – Výstup

Volba místa uložení programu. Zdrojový kód. Informační zprávy o výrobku a programu. Přenos programu do stroje.

DBEND 9 – Dodatečné – Parametry a vytvoření nástrojů

Favorizované nástroje. Export a import nástrojů. Minimální rozměr stran výrobků. Vytvoření nového nástroje, úprava stávajícího nástroje.

DBEND 10 – Dodatečné – Parametry ohraňovacího lisu

Nastavení DBEND podle používaného stroje či strojů. Zdvih, šířka stolu, typ upínání, typ palců z.d. apod. Definování přednostních nástrojů.

DBEND 11 – Dodatečné – Parametry SW Dbend

Režim zobrazení úhlů, rychlost simulace, výchozí odskok palců z.d. Nastavení kontroly kolizí, jazykové verze, akualizací apod.

DBEND 12 – Dodatečné – Kfaktor a další funkce

Správa ohýbaných materiálů. Pravidla sekvencování – ušetří čas výpočtu. Nastavení DXF importování. Kompenzační součinitel.

Videonávody DBEND na Youtube