Vybíráme zakružovačku plechu

Zakružovačky plechu mají některá technická specifika, která vyžadují dobře formulovanou poptávku. Pro usnadnění výběru zakružovačky je proto vhodné vyplnit odpovídající poptávkový formulář. V následujícím článku bychom Vám chtěli problematiku vybírání správné zakružovačky více přiblížit.

Problematika:
Zakružování plechu je závislé na mnoha zároveň působících faktorech. Pro správný výběr
stroje a jeho kapacity třeba vždy uvést všechny potřebné údaje, a to pro každý zakružovaný
výrobek zvlášť. Naprosto nedostatečné je kupříkladu následující zadání: zakružovačka plechu
2000 / 8 mm. Toto zadání splňuje několik strojů zcela odlišné konstrukce, kapacity,
produktivity a hlavně ceny. Cenové rozdíly činí pro uvedený příklad stovky tisíc korun, a to i
v rámci výrobního programu jednoho dodavatele.

Vysvětlení:
Při určování vhodné zakružovačky plechu je třeba vzít v úvahu nejenom velikost
zpracovávané tabule plechu včetně její tloušťky, ale také na jaký průměr se bude plech stáčet,
jaká je kvalita materiálu (tj. mez pevnosti a zejména mez kluzu) apod. Zcela jiný (silnější)
stroj je kupříkladu potřeba na zakružování plechu 2000 / 8 mm na průměr 500 mm, a zcela
jiný (slabší) stroj je dostatečný pro zakružování stejného plechu 2000 / 8 mm na průměr 1500
mm.
Velmi důležité jsou i informace o výrobě, tj. zda se jedná o kusovou či sériovou výrobu, jaká
jsou výrobní množství a s tím související nároky na produktivitu. Výrobce potřebuje vědět,
jaké jsou finální výrobky, tj. zda se jedná o trubky, tvary s čistými radiusy, či naopak ovály,
křivky apod. Teprve na základě těchto údajů je totiž možné zvolit nejvhodnější typ a
provedení zakružovačky. Nejlepším řešením je zaslání výkresů/náčrtů představitelů výrobků.

Typy zakružovaček plechu:
1. dvouválcové, 2. tříválcové asymetrické, 3. tříválcové symetrické, 4. Čtyřválcové.
Každý z těchto typů má své výhody i nevýhody a jsou mezi nimi i velké cenové rozdíly.

Příklady zvl. příslušenství/provedení zakružovaček plechu:
zařízení pro zakružování kuželů – vertikální podpěra – boční podpěry – vyhazovač
zakroužených kusů – polohovač – CNC řízení – podávací stůl atd.

Častá chyba:
Poptávka někdy zní takto: plech 2000 / 8 mm, minimální průměr zakroužení 300 mm, běžná
ocel atd. Po pečlivějším prozkoumání potřeb se však kupříkladu zjistí, že:
1. Plech 2000 mm se zakružuje pouze s tloušťkou 3 mm.
2. Plech o tloušťce 8 mm se zakružuje pouze v délce 1500 mm.
3. Na průměr 300 mm se zakružuje pouze plech tloušťky 2 mm a délky 1200 mm.

Takto upřesněnému zadání vyhovuje i mnohem slabší a hlavně mnohem levnější stroj, než by
odpovídalo původnímu zadání! Proto je velmi důležité uvést všechny potřebné údaje pro
každý zakružovaný výrobek (představitele výrobků) zvlášť. Samozřejmě není možné ani
účelné uvádět tyto údaje pro všechny výrobky, plně postačuje uvést ty výrobky, které
zákazník považuje za mezní.

Výběr vhodné zakružovačky plechu závisí rovněž na některých dalších faktorech, jejichž popis
již přesahuje rámec tohoto článku. Všechny potřebné údaje jsou však vyznačeny v
poptávkovém formuláři.