Základní teorie ohraňovacích lisů

Často se na nás obrací s poptávkami zákazníci, u kterých se jedná o první setkání s ohýbáním plechu. Rádi bychom jim tento proces usnadnili, proto jsme se rozhodli sepsat některé hlavní zásady a technické termíny, spojené s ohraňovacími lisy. Odborníci jistě prominou určité zjednodušení problematiky.

Lisovací délka

Lisovací délka je obvykle každému jasná. V úvahu je však potřeba vzít průchod mezi bočnicemi ohraňovacího lisu, který je menší než maximální lisovací délka. V místech bočnic lisu je délka ohýbaného ramene omezena vyložením v bočnicích. To lze na přání zvětšit, ovšem příplatek není zanedbatelný, protože se musí zároveň zvětšit tloušťka bočnic, aby se kompenzovalo zeslabení jejich konstrukce.

Vyložení v bočnicích

Stanovení lisovací síly lisu

Prodejci obvykle stačí vědět, co potřebujete ohýbat. Potřebuje ale přesné informace, jak ostatně vyplývá z následujícího vzorce pro stanovení potřebné lisovací síly:

Výpočet lisovací síly

Pozn.: Vzorec platí pro ohýbání na 900. Vždy doporučujeme zvolit dostatečnou rezervu v lisovací síle, jsou k tomu různé důvody, například:

  • Materiál je v reálu často pevnější, než se domníváme
  • Žádnému zařízení nesvědčí, když pracuje dlouhodobě na hranici své kapacity
  • Z výrobních důvodů jsme někdy nuceni použít matrici s užší drážkou, než je nominální šířka. Potřebná lisovací síla pak poměrně prudce stoupá – viz. dále.

Tip: Pro úplně základní orientaci lze u běžného materiálu vynásobit tloušťku plechu osmi. Zjistíte tak přibližně potřebnou lisovací sílu na 1 metr lisovací délky pro běžnou ocel.

Nominální ohýbání

Jde o volné ohýbání (plech se ohýbá „ve vzduchu“ mezi hranami matrice, nedosedá na její dno) materiálu o pevnosti 450 MPa na 900 s drážkou V = 8 x S, kde S je tl. plechu.

  • čím větší je zvolené V, tím menší je potřebná lisovací sila
  • u plechů s vyšší pevností v tahu můžeme brát V = 10 x S nebo V = 12 x S
  • pokud bude V větší než 16 x S, potom budou ramena ohýbaného plechu s vysokou pravděpodobností ohnutá

Vnitřní rádius ohybu R

U volného ohýbání je R prakticky neovlivnitelný tloušťkou plechu, rádiusem lisovníku a rádiusem V drážky matrice (lisovnice). Rozhodující je šířka drážky. Platí

R =  5 V / 32

R = 1,25 x S je obvyklým minimem, pokud se chceme vyhnout nebezpečí trhlin na vnějším poloměru ohnutého plechu.

Pokud máme na výkrese předepsán menší rádius ohybu, případně máme krátké rameno ohybu – viz. dále, musíme často zvolit lisovnici s užší drážkou, čímž nám stoupne potřebná lisovací síla a zvýší se opotřebení nástrojů.

Pozn.: Pokud je rádius R špičky lisovníku větší než takto vypočtená hodnota, bude rádius ohybu samozřejmě odpovídat rádiusu lisovníku.

Nejmenší rameno B

Rameno B nesmí být menší než 0,65 V + tl. plechu, jinak pravděpodobně dojde k zasunutí plechu do V – drážky matrice a tím i k znemožnění přesného ohnutí plechu.

V reálu je potřeba vzít v úvahu mnohem více faktorů, popsané skutečnosti slouží jako úvod do problematiky. Vždy platí, že čím více informaci obdržíme, tím lépe jsme schopni stroj a technologii definovat.

V příští kapitole bych rád shrnul základní terminologii ohraňovacích lisů a dále pokračoval s bližším vysvětlením některých specifických jevů ohýbání, se kterými se naši zákazníci často potýkají. Jakékoli tipy a připomínky velmi přivítám na emailové adrese cejka@formetal.cz.