Cookies na Formetal.cz a informace o zpracování osobních údajů

Pro správnou funkci našich stránek a měření jejich výkonu používáme cookies.

Cookies jsou malé datové soubory uložené na vašem zařízení. Webové stránky si na dobu určenou v nastavení cookies mohou zapamatovat libovolný textový údaj.

Zobrazit kategorie cookies a seznam cookies

Cookies na Váš počítač uložíme pouze s Vaším souhlasem. Souhlas nám můžete poskytnout pomocí cookie lišty, která se zobrazí při příchodu na web.

Pokud jste lištu zavřeli a chcete změnit své preference, klikněte na Nastavení cookies v patičce jakékoliv stránky a změňte své preference.

Chcete-li uplatnit své právo na poskytnutí všech uchovávaných údajů o své osobě nebo zažádat o vymazání všech údajů, kontaktujte nás prosím, nejlépe přímo s hodnotou příslušných cookies. Uděláme maximum pro to, abychom vám v rámci technologických limit vyhověli. Kontaktní email: cejka@formetal.cz

V souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Formetal s.r.o. (dále jen „společnost“) zpracovává jako správce ve smyslu tohoto nařízení.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: uzavření kupních smluv, zpracování technických a cenových nabídek, vyřizování dotazů, realizaci technologického poradenství, vyřizování záručního i pozáručního servisu strojů, zasílání faktur a dalších účetních dokladů, zasílání informací, týkajících se realizace obchodního případu, plnění zákonných povinností a právní ochrana společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví…). Pokud jste od nás zakoupil zboží či službu, tak i z důvodu zasílání informací o našich souvisejících produktech, službách, novinkách a událostech.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Nezbytnost zpracování pro jednání o uzavření kupní smlouvy a její následné plnění
 • Plnění zákonných povinností společnosti
 • Nezbytnost zpracování pro plnění oprávněných zájmů společnosti, kterými je právní ochrana společnosti v případě sporu s obchodním partnerem
 • Oprávněný zájem společnosti na výkonu podnikatelské činnosti a ochraně majetku
 • Váš souhlas, pokud jsme jej od Vás obdrželi

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje obchodních partnerů, které jsou nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností, poskytování vyžádaných služeb a efektivní komunikaci s obchodními partnery.

Zpracováváme Vaše:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresu
 • IČO, DIČ
 • emailovou adresu
 • telefonický kontakt
 • pracovní pozici
 • údaje z komunikace mezi společností a Vámi

Příjemci osobních údajů

Kromě společnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty externímu subjektu, zpracovávajícímu pro společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní), případně jiným profesionálním poradcům (advokát, daňový poradce). Dále mohou být poskytnuty třetí straně pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce, stěhovací společnost apod.). Osobní údaje mohou být rovněž předány v případech, kdy to společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Vaše práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu firmy nebo e-mail cejka@formetal.cz
 • Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo došlo k neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svá práva, dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím emailu, zaslaného na elektronickou adresu cejka@formetal.cz, či dopisem na adresu sídla naší společnosti.

Formetal s.r.o.
Petr Čejka