Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Formetal, s.r.o., se sídlem v Měšicích, IČ: 48035122, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14955 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • název společnosti
  • e-mail

2. Název společnosti a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zasílání novinek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Po této lhůtě je nutné se k odběru novinek případně znovu přihlásit.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Formetal, s.r.o.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o.
  • Agentura Marketing Makers s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Další informace o zpracování osobních údajů a poučení ohledně svých práv naleznete na stránce Cookies na Formetal.cz a informace o zpracování osobních údajů.