Kartézský manipulátor

Kartézský manipulátor umožňuje dva režimy činnosti:

  • Zpracovaný díl se pomocí výstupního dopravníku vede ke kontejneru, umístěnému na konci pásu
  • Zpracovaný díl se pomocí výstupního dopravníku vede k předem stanovené poloze. Když dosáhne příslušnou polohu, tak se dopravník zastaví a daný díl se pomocí manipulačního systému přemístí k předem stanovené stohovací poloze na zdvižné desce