Rovnací lis

Hydraulický systém je tvořený hydraulickým certifikovaným blokem od firmy Bosch-Rexroth, který splňuje požadavky na klasifikaci ve třídě Class IV podle požadavků normy EN693:2001 „Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy“.

Vlastnosti

Díky osovému posuvu na osách XX a YY je možné dosáhnout jakýkoliv požadovaný bod k rovnání, aniž by přitom bylo potřeba pohybovat se zpracovávanou tabulí. Veškeré osy, včetně osy Z, se ovládají pomocí ovládací páky (joystick) z jednoho místa.  Axiální pístové čerpadlo má ovládání s konstantním výkonem.