Bombírování válců zakružovaček plechu

U všech zakružovaček plechu dochází vlivem působících tlaků k přirozenému průhybu prostředku válců.

Průhyb prostředku válců při zakružování plechů
Přirozený průhyb prostředku válců při zakružování plechů vlivem působících tlaků

Válce zejména čtyřválcových zakružovaček mají proto kónický tvar (tj. střední část má větší průměr a směrem ke krajům se průměr válce zmenšuje), kterým se tento průhyb kompenzuje. Každá zakružovačka má válce se specifickým kónusovým tvarem (dále bombírování), který umožňuje ohýbat plechy požadované tloušťky bez jakýchkoli defektů. Velikost bombírování se stanovuje před započetím výroby zakružovačky na základě výrobních potřeb budoucího uživatele.

Při zakružování plechu větší tloušťky, než je nominální, resp. definovaná, může být na výsledném výrobku patrný tzv. soudkový efekt.

"Soudkový efekt" - deformace při zakružování plechu
„Soudkový efekt“ – nežádoucí deformace při zakružování plechu

Tento jev je způsoben průhybem válce v jeho střední části. Částečně lze tento jev kompenzovat snížením přítlaku.

Při zakružování tenčího plechu může naopak dojít k opačnému defektu, tzv. cívkovému efektu.

Tento jev je způsoben právě bombírováním válců. Bombírování válců je pro každý model optimálně zvoleno pro konkrétní nominální tloušťku, resp. pro konkrétní pracovní délku, průměr zakroužení a mez kluzu materiálu. Pokud se byť i jediný z těchto parametrů změní, mohou se objevit zmíněné vady. Cívkový efekt lze částečně kompenzovat zvýšením přítlaku.

Nežádoucí "cívkový" efekt při zakružování plechu
Nežádoucí „cívkový“ efekt při zakružování tenkého plechu

Soudkový a cívkový defekt platí pro všechny typy zejména čtyřválcových zakružovaček plechu bez ohledu na výrobce. Znamená to zároveň jisté omezení univerzálnosti těchto zakružovaček, neboť z výše uvedených fyzikálních důvodů nelze očekávat perfektní výsledky zakroužení v celém rozsahu tlouštěk plechu.

Možná řešení:

  • Válce se vybombírují dle nejčastějšího použití stroje. Použije se kompenzace regulací přítlaku před finálním projetím plechu nebo u dalších kusů série.
  • U silnějších plechů se někdy používá jiný způsob zakroužení, kdy se předohyby dělají až na konec. Plech je již zakroužením zpevněn a deformace jeho konců jsou tím částečně eliminovány.
  • Zakružovačka se vybaví druhým, vyměnitelným horním válcem s jiným bombírováním. Zde je důležité, aby byl stroj dobře uzpůsoben pro rychlou výměnu válců.
  • Zakružovačka se vybaví hydraulickou kompenzací průhybu, která umožní použit válce s menším bombírováním (pro zakružování slabších plechů), protože u silnějších plechů zabraňuje prohnutí válců.

Poznámka: Oba defekty se obvykle projeví pouze na koncích zkrouženého plechu, zbytek je v pořádku. Poněkud horší bývá přední, tedy zaváděcí strana, druhá strana bývá lepší. Obrázky soudkového a cívkového efektu jsou ilustrační, tj. přehnané!

Další specifika zakružování jsou nastíněna v článku Vybíráme zakružovačku.
Různé typy zakružovaček si můžete prohlédnout v našem katalogu.